CC0

You are using a tool for freeing your own work of copyright restrictions around the world. You may use this tool even if your work is free of copyright in some jurisdictions, if you want to ensure it is free everywhere. Creative Commons does not recommend this tool for works that are already in the public domain worldwide, instead use the Public Domain Mark for such works.

CC0 pozwala zrzec się wszystkich praw autorskich i pokrewnych przysługujących do utworu składającemu oświadczenie, a także zobowiązać do niewykonywania praw osobistych, prawa do wizerunku lub prywatności, roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji praw do baz danych oraz praw chroniących pobieranie, rozpowszechnianie i ponowne wykorzystanie danych.

Prosimy pamiętać, że nie jest możliwe zrzeczenie się praw, które nie przysługują zrzekającemu się. W celu uniknięcia naruszeń praw osób trzecich należy skonsultować się z prawnikiem, gdy istnieją wątpliwości co do przysługiwania pełni praw koniecznych do rozpowszechniania utworu.

Należy pamiętać, że nie jest to proces rejestracyjny, a Creative Commons nie przechowuje wprowadzonych informacji. Narzędzie służy jedynie jako pomoc w generowaniu kodu HTML wraz z metadanymi, który pozwoli oznaczyć utwór jako dostępny na CC0. Utwór nie będzie w żaden sposób powiązany z CC0 lub dostępny na zasadzie CC) dopóki nie zostanie opublikowany wraz z odpowiednimi oznaczeniami.

Więcej informacji zacznij »