CC0

Uporabljate orodje namenjeno osvobajanju vaših lastnih del omejitev avtorskega prava po svetu. To orodje lahko uporabite tudi v primeru, da je vaše delo prosto avtorskih pravic v določenih jurisdikcijah, da zagotovite, da je delo prosto povsod. Na primer, če ste muzej ali knjižnica, ki dela reprodukcijo dela, ki je že v javni domeni, in želite javnosti zagotoviti, da si ne jemljete nobenih avtorskih pravic na vaši digitalni kopiji. Creative Commons ne priporoča uporabo tega orodja za dela, ki so že v javni domeni povsod po svetu. Za taka dela raje uporabite Oznako javne domene.

Z uporabo CC0 se lahko odpoveste vsem avtorskim in sorodnim pravicam, ki jih morda imate, v vseh jurisdikcijah po svetu, kot npr. moralnim pravicam (kolikor se jim da odpovedati), pravicam objave ali zasebnosti, pravicam, ki vas ščitijo pred nelojalno konkurenco, pravicam zbirk podatkov ter pravicam, ki ščitijo pridobivanje, razširjanje in ponovno uporabo podatkov.

Ne pozabite, da se brez dovoljenja imetnika pravic ne morete odpovedati pravicam, ki jih sami nimate na delu. Če se niste prepričali, ali imate pravico razširjati delo, se posvetujte s svojim pravnim svetovalcem, da bi se izognili kršitvi pravic drugih.

Bodite pozorni, da to ni postopek registracije ter da Creative Commons ne hrani ali shranjuje nobene informacije, ki jo vnesete. To orodje vas vodi skozi proces generiranja HTML kode z vdelanimi metapodatki z namenom, da svoje delo označite kot na voljo pod CC0. Vaše delo ne bo povezano z CC0 ali bilo dano na voljo pod CC0, dokler ga ne označite in objavite tako sami.

Več o tem   začni »