CC0

Du använder ett verktyg för att frigöra ditt eget verk från upphovsrättsbegränsningar runtom i världen. Du kan använda detta verktyg även om ditt verk är fritt från upphovsrätt i vissa jurisdiktioner, om du vill säkerställa att det är fritt överallt. Detta kan vara fallet om du är ett museum eller ett bibliotek som reproducerar ett verk som är public domain och vill klart uttrycka för allmänheten att du inte gör några anspråk på upphovsrätt i din digitala kopia. Creative Commons rekommenderar inte detta verktyg för verk som redan är public domain över hela världen, använd Public Domain Mark för sådana verk.

Genom att använda CC0 kan du avsäga dig all upphovsrätt och relaterade eller närliggande rättigheter som du eventuellt har till ditt verk i alla jurisdiktioner i hela världen, så som din idella rätt (i den mån det är möjligt att avsäga sig den), dina publicitets- eller integritetsrättigheter, rättigheter du har som skyddar mot otillbörlig konkurrens, samt databasrättigheter och rättigheter som skyddar mot utvinnande, spridande och återanvändning av data.

Tänk på att du inte kan avsäga dig rättigheter till ett verk som du inte äger om du inte har tillstånd från ägaren. För att undvika intrång i tredje parts rättigheter bör du rådgöra med din juridiska rådgivare om du är osäker på huruvida du har alla nödvändiga rättigheter för att distribuera verket.

Observera att detta inte är ett registreringsförfarande och att Creative Commons inte lagrar eller sparar någon av den information du anger. Detta verktyg guidar dig genom processen för att skapa HTML-kod med inbäddad metadata för att markera ditt verk som tillgängligt enligt CC0. Ditt verk kommer inte att associeras med CC0 eller vara tillgängligt enligt CC0 förrän du publicerar det med denna märkning.

Lär dig mer   börja »