CC0 Waiver

Vyplnění těchto polí je dobrovolné, nicméně vyplněné údaje budou obsažené v HTML kódu vygenerovaného pro dílo, které se chystáte označit. Tak umožníte uživatelům Vašeho díla snáze Vás kontaktovat nebo zjistit, kde mohou nalézt více informací o Vašem díle. Informace

Vložená metadata

×

⇥ Tyto informace jsou vloženy ve strojově čitelném formátu. ⇥ To umožňuje vyhledávačům indexovat dodatečné informace ⇥ o Vašem díle. ⇥

K dispozici je více ⇥ informací o metadatech Creative Commons, pokud ⇥ máte zájem se dozvědět více. ⇥

Vaše jméno
Vaše URL adresa
Informace

Vaše URL adresa

×

URL adresa, na které mohou ostatní nalézt více informací o díle nebo osobě užívající CC0.

Název díla
Území
Informace

Území

×

Jurisdikce, ze které je dílo pod licencí CC0 nabízeno.