CC0 Waiver

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Vyplnění těchto polí je dobrovolné, nicméně vyplněné údaje budou obsažené v HTML kódu vygenerovaného pro dílo, které se chystáte označit. Tak umožníte uživatelům Vašeho díla snáze Vás kontaktovat nebo zjistit, kde mohou nalézt více informací o Vašem díle.

⇥ Tyto informace jsou vloženy ve strojově čitelném formátu. ⇥ To umožňuje vyhledávačům indexovat dodatečné informace ⇥ o Vašem díle. ⇥

K dispozici je více ⇥ informací o metadatech Creative Commons, pokud ⇥ máte zájem se dozvědět více. ⇥

Vaše jméno

Vaše URL adresa

URL adresa, na které mohou ostatní nalézt více informací o díle nebo osobě užívající CC0.

Název díla

Území

Jurisdikce, ze které je dílo pod licencí CC0 nabízeno.