CC0 Waiver

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Ova polja su opcionalna, ali informacije unešene u njih bit će uklopljene u HTML kod koji se generira za Vaše djelo. To će korisnicima Vašeg djela omogućiti da saznaju kako Vas mogu kontaktirati i gdje mogu naći više informacija o djelu.

Informacije su uklopljene u kod u obliku koji je strojno čitljiv. To tražilicama omogućuje da indeksiraju dodatne informacije o Vašem djelu.

Dodatne informacije o Creative Commons metapodacima, ako želite saznati više.

Vaše ime

Vaš URL

URL na kojem će ljudi moći naći više informacija o autoru ili nositelju prava.

Naslov djela

Teritorij

Pravni sustav u kojem se djelo nudi pod CC0.