CC0 Waiver

Ova polja su opcionalna, ali informacije unešene u njih bit će uklopljene u HTML kod koji se generira za Vaše djelo. To će korisnicima Vašeg djela omogućiti da saznaju kako Vas mogu kontaktirati i gdje mogu naći više informacija o djelu.

Informacije su uklopljene u kod u obliku koji je strojno čitljiv. To tražilicama omogućuje da indeksiraju dodatne informacije o Vašem djelu.

Dodatne informacije o Creative Commons metapodacima, ako želite saznati više.

Vaše ime

Vaš URL

URL na kojem će ljudi moći naći više informacija o autoru ili nositelju prava.

Naslov djela

Teritorij

Pravni sustav u kojem se djelo nudi pod CC0.