CC0 Waiver

Ruangan-ruangan ini tidak wajib isi tetapi ia akan ditanam pada HTML yang dijanakan untuk karya anda. Hal ini membolehkan pengguna-pengguna karya anda menetapkan bagaimana untuk menghubungi anda atau tempat yang boleh pergi untuk mengetahui maklumat lanjut berkaitan karya tersebut.

Maklumat tersebut tertanam pada format yang boleh dibaca sesebuah perisian. Ini membolehkan enjin-enjin carian mengindeks maklumat tambahan berkenaan karya anda.

Maklumat lanjut berkenaan metadata Creative Commons boleh didapati jika anda ingin mengetahui lebih lanjut.

Nama anda

URL Anda

URL di mana orang boleh mencari maklumat lanjut mengenai karya atau orang yang menggunakan CC0.

Judul karya

Wilayah

Bidang Kuasa dari mana-mana karya yang ditawarkan dibawah CC0