CC0 Waiver

Ruangan-ruangan ini tidak wajib isi tetapi ia akan ditanam pada HTML yang dijanakan untuk karya anda. Hal ini membolehkan pengguna-pengguna karya anda menetapkan bagaimana untuk menghubungi anda atau tempat yang boleh pergi untuk mengetahui maklumat lanjut berkaitan karya tersebut. Maklumat

Metadata Terbenam

×

Maklumat tersebut tertanam pada format yang boleh dibaca sesebuah perisian. Ini membolehkan enjin-enjin carian mengindeks maklumat tambahan berkenaan karya anda.

Maklumat lanjut berkenaan metadata Creative Commons boleh didapati jika anda ingin mengetahui lebih lanjut.

Nama anda
URL Anda
Maklumat

URL Anda

×

URL di mana orang boleh mencari maklumat lanjut mengenai karya atau orang yang menggunakan CC0.

Judul karya
Wilayah
Maklumat

Wilayah

×

Bidang Kuasa dari mana-mana karya yang ditawarkan dibawah CC0