CC0 Waiver

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Deze velden zijn optioneel, maar zullen toegevoegd worden aan de HTML die voor jouw werk gegenereerd wordt. Dit stelt gebruikers van jouw werk in staat om je te contacteren of informatie over jouw werk op te zoeken.

De informatie is toegevoegd in een formaat dat leesbaar is voor software. Dit staat zoekmachines toe om aanvullende informatie te indexeren over jouw werk.

Er is meer informatie over Creative Commons-metadata is beschikbaar als u meer wilt weten.

Jouw naam

Jouw URL

De URL waar men meer informatie kan vinden over het werk of de persoon die CC0 gebruikt.

Naam van het werk

Jurisdictie

Jurisdictie waar het werk onder CC0 wordt aangeboden.