CC0 Waiver

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Disse feltene er valgfrie, men vil bli innbakt i HTML-markeringene som genereres for ditt verk. Det vil la brukere av ditt verk få vite hvordan de kan kontakte deg eller hvor de kan finne mer informasjon om verket.

Informasjonen er bakt inn i et maskinlesbart format. Dette gjør at søkemotorer kan indeksere diverse tilleggsinformasjon om ditt verk.

Mer informasjon om Creative Commons-metadata finnes dersom du ønsker å finne ut mer.

Ditt navn

Din URL

URLen hvor man kan finne mer informasjon om verkene eller personen som bruker CC0.

Verkets tittel

Område

Verket tilbys under CC0 under denne jurisdiksjon.