CC0 Waiver

Poniższe pola nie są obowiązkowe, jednak zamieszczone w nich informacje zostaną zapisane w generowanym przez nasz system kodzie HTML opisującym licencję. Pozwoli to użytkownikom utworu w pełni uznać autorstwo lub uzyskać dodatkowe informacje o utworze.

⇥Informacja jest zapisana w formacie, który pozwala na jej automatyczne odczytanie. ⇥To pozwala wyszukiwarkom indeksować dodatkowe informacje ⇥o utworze. ⇥

Więcej ⇥informacji na temat metadanych Creative Commons. ⇥

Imię i nazwisko

URL

URL pod którym można znaleźć więcej informacji na temat utworu lub osoby wykorzystującej CC0.

Tytuł utworu

Terytorium

System prawny (jurysdykcja), z którego pochodzi utwór udostępniony na mocy CC0.