CC0 Waiver

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Poniższe pola nie są obowiązkowe, jednak zamieszczone w nich informacje zostaną zapisane w generowanym przez nasz system kodzie HTML opisującym licencję. Pozwoli to użytkownikom utworu w pełni uznać autorstwo lub uzyskać dodatkowe informacje o utworze.

⇥Informacja jest zapisana w formacie, który pozwala na jej automatyczne odczytanie. ⇥To pozwala wyszukiwarkom indeksować dodatkowe informacje ⇥o utworze. ⇥

Więcej ⇥informacji na temat metadanych Creative Commons. ⇥

Imię i nazwisko

URL

URL pod którym można znaleźć więcej informacji na temat utworu lub osoby wykorzystującej CC0.

Tytuł utworu

Terytorium

System prawny (jurysdykcja), z którego pochodzi utwór udostępniony na mocy CC0.