CC0 Waiver

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Dessa fält är frivilliga, men de kommer att bäddas in i HTML-koden som genereras för ditt verk. Detta låter användare av ditt verk veta hur man kan kontakta dig eller vart de ska vända sig för mer information om verket.

Informationen är inbäddad i ett format som kan läsas av datorprogram. Detta gör att sökmotorer kan indexera ytterligare information om ditt verk.

Mer information om Creative Commons metadata är tillgänglig om du vill veta mer.

Ditt namn

Din URL

URL där man kan hitta mer information om verket eller personen som använder CC0.

Verkets titel

Territorium

Jurisdiktion från vilken verket erbjuds under CC0.