Creative Commons Licencna uputstva

Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Kostarika (CC BY-NC-ND 3.0 CR)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Izjava.
cr

Vi slobodno možete da:

  • Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.

Pod sledećim uslovima:

  • Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke merekoje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.

Napomene: