Creative Commons Licencna uputstva

Autorstvo-Nekomercijalno 2.5 Južna Afrika (CC BY-NC 2.5 ZA)

Ovo je svima razumljiv sažeti pregled (i nije sastavni deo) Izjava.
za

Vi slobodno možete da:

  • Preraditi — remiksovati, izmeniti, i razvijati delo
  • Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.

Pod sledećim uslovima:

  • Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke merekoje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.

Napomene: