Creative Commons License Deed

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych- Użycie Niekomercyjne 2.0 Japonia (CC BY-ND-NC 2.0 JP)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności.