Creative Commons Licencna uputstva

Autorstvo-Bez prerada 2.5 Brazil (CC BY-ND 2.5 BR)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Izjava.
br

Vi slobodno možete da:

  • za svaku namenu, čak i komercijalnu.
  • Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.

Pod sledećim uslovima:

  • Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke merekoje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.

Napomene: