Creative Commons License Deed

Attribuzzjoni 4.0 Internazzjonali (CC BY 4.0)

Dan huwa sommarju li jista’ jinqara mill-bniedem (u mhuwiex sostitut) għall-liċenzja. Rinunzja.

Tista’:

  • Tadatta — tagħmel remix, tittrasforma, u tibni fuq il-materjal
  • għal kwalunkwe skop, anke kummerċjali.
  • Il-liċenzjatur ma jistax jirrevoka dawn il-libertajiet dment li ssegwi t-termini tal-liċenzja

Skont it-termini li ġejjin:

  • AttribuzzjoniTrid tagħti l-kreditu xieraq, tipprovdi link għal-liċenzja, utindika jekk sarx xi tibdil. Tista’ tagħmel dan b’kwalunkwe mod raġonevoli, iżda bl-ebda mod ma tista’ tissuġġerixxi li l-liċenzjatur jaqbel miegħek jew mal-użu tiegħek.

  • Ebda restrizzjoni addizzjonali — Ma tistax tuża termini ġuridiċi jew miżuri teknoloġiċi li legalment jirrestrinġu lil oħrajn milli jagħmlu xi ħaġa li l-liċenzja tippermetti.

Notices:

  • M’għandekx bżonn tikkonforma mal-liċenzja għall-elementi tal-materjal li jinsabu fid-dominju pubbliku jew meta l-użu tiegħek ikun permess minn xi eċċezzjoni jew limitazzjoni applikabbli.
  • Ma tingħata l-ebda garanzija. Il-liċenzja tista’ ma tagħtikx il-permessi kollha meħtieġa għall-użu maħsub tiegħek. Pereżempju, drittijiet oħra bħall-pubbliċità, il-privatezza, jew id-drittijiet morali jistgħu jillimitaw kif tuża l-materjal.