Creative Commons licencijos teisinis dokumentas

Nekomercinio naudojimo mėginių atranka (sampling) Plius 1.0

Čia yra žmonėms suprantama licencijos santrauka (bet ne pakaitalas). Atsakomybės apribojimas.

Creative Commons atsisakė šio teisinio įrankio ir nerekomenduoja jo taikyti.

Jūs galite:

  • Imti pavyzdžius (angl. sample), miksuoti (angl. mash-up) ar kitaip kūrybiškai perdirbti šį objektą nekomerciniais tikslais.
  • Atlikti, rodyti ar platinti šį objektą ar jo vientiso kopijas nekomerciniais tikslais (pvz. failų dalijimuisi ar nekomercinei interneto transliacijai).

Laikydamasis šių sąlygų:

  • Jūs privalote nurodyti kūrinio autorystę kaip to reikalauja autorius ar licencijos davėjas (bet nesudarant įspūdžio, jog jie kaip nors Jus remia ar pritaria tam, kaip jūs panaudojote kūrinį).
  • Šio objekto komerciniais tikslais naudoti negalite.
  • Pakartotinio naudojimo ar platinimo atveju privalote aiškiai nurodyti kitiems šio objekto licencijos sąlygas. Geriausias būdas tai atlikti - pateikti nuorodą į šį puslapį.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Sąžiningos verslo praktikos ar sąžiningo naudojimo (angl. fair use) teisės, arba kt. taikytinos autorių teisių išimtys ir apribojimai;
    • Teisės į objektą ar jo panaudojimo būdus, kurias gali turėti kiti asmenys, pvz., teisė viešumo ar teisė į privatų gyvenimą.