Creative Commons License Deed

Tekijänoikeusilmoitus * (joka perustuu Yhdysvaltain lainsäädäntöön)
tai Public Domain -sertifiointi

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Vastuuvapauslauseke.

Creative Commons ei enää käytä tätä lisenssiä eikä suosittele sitä teosten lisensointiin.

Henkilö tai henkilöt (myöhemmin luovuttaja), jotka ovat liittäneet tämän dokumentin teokseensa vakuuttavat täten, että (a) heidän parhaan tietonsa mukaan tämän teoksen tekijänoikeuden voimassaolo on päättynyt tai teos on luovutettu vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) maassa, jossa se on julkaistu, tai (b) he täten luopuvat kaikista tekijänoikeuksistaan alla määriteltyyn teokseen niin, että se on luovutettu vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain). Lisäksi luovuttaja nimenomaisesti ilmoittaa pysyvästi pidättäytyvänsä käyttämästä mitään sellaisia oikeuksia, joita hänellä voisi lain mukaan olla luovutettavaan teokseen.

Luovuttaja on varmistunut kaikkea huolellisuutta noudattaen teoksen tekijänoikeudesta. Luovuttaja ilmoittaa käsittävänsä, ettei perusteltukaan vilpitön mieli poista vastuuta, mikäli teokseen kuitenkin olisi tekijänoikeus.

Luovuttaja tekee kyseisen luopumistoimen teoksen käyttäjien ja hyödyntäjien (yleisö) hyväksi perillistensä ja seuraajiensa vahingoksi. Luovuttaja on tarkoittanut luopumistoimensa pysyväksi ja koskemaan kaikkia nykyisiä ja tulevia tekijänoikeuden suojaamia oikeuksiaan teokseen. Luovuttaja käsittää, ettei hän voi enää esittää tekijänoikeuteensa vedoten oikeuksien täytäntöönpanoon koskevia tai muitakaan vaatimuksia kanteella tai muuten.

Luovuttaja käsittää, että tekijänoikeuden lakattua kuka tahansa voi vapaasti valmistaa kappaleita teoksesta, levittää, välittää, muunnella, yhdistää tai käyttää sitä kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin kaikilla nyt tunnetulla tai tulevaisuudessa kehitettävillä tavoilla.

CC0 for Public Domain Dedication
Tämä työkalu perustuu Yhdysvaltojen lakiin eikä välttämättä sovellu sen ulkopuolella käytettäväksi. Suosittelemme CC0:aa uusien teosten tekijänoikeuksien luovuttamiseen.