Creative Commons License Deed

Tik autorių teisių dedikacija * (pagal Jungtinių Valstijų įstatymus)
arba viešojo naudojimo sertifikavimą

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. (Atsakomybės) apribojimas.

Creative Commons atsisakė šios teisinės priemonės ir nerekomenduoja ja naudotis.

Asmuo ar asmenys, susieję kūrinį su šiuo dokumentu ("Dedikuotojas" ar "Sertifikuotojas") arba (a) patvirtina, kad, kiek jam žinoma, identifikuoto kūrinio autorystė yra viešo naudojimo srityje toje šalyje, kur šis kūrinys buvo paskelbtas, arba (b) perleidžia dedikatorių turimas šio kūrinio, kurio autorystė yra identifikuoja žemiau ("Kūrinio"), autorių teises viešam naudojimui. Sertifikuotojas taip pat perleidžia bet kokias turimus autorių teisių interesus į susijusį kūrinį ir šiais tikslais yra žemiau vadinamas "dedikuotoju".

Sertifikuotojas ėmėsi reikiamų priemonių, kad patikrintų šio kūrinio autorių teisių statusą. Sertifikuotojas supranta, kad jo geros valios pastangos gali neapsaugoti nuo atsakomybės, jei sertifikuotasis kūrinys pasirodytų nesąs viešo naudojimo.

Dedikuotojas atleika šį perleidimą visuomenės labui ir Dedikuotojo įpėdinių ir teisių perėmėjų nenaudai. Dedikuotojas laiko šį perleidimą aiškiu atsisakymo aktu visiems laikams šio Kūrinio esamų ir būsimų teisių, priklausančių ar neapibrėžtų, pagal autorių teisių įstatymą. Dedikuotojas suprantas, kad toks visų teisių atsisakymas apima ir atsisakymą visų teisių į Kūrinio autorių teisių įgalinimą (pagal ieškinį ar kitaip).

Dedikuotojas supranta, kad sykį perkeltas į viešą naudojimą, Kūrinys gali būti laisvai atkuriamas, platinamas, perduodamas, naudojamas, keičiamas, kuriama jo pagrindu ar kitaip naudojamas bet ko bet kokiems tikslas, komerciniams ir nekomerciniams, ir bet kokiu būdu, šskaitant dar neišrastas ar nesugalvotus metodus.

CC0 for Public Domain Dedication
Šis įrankis yra pagrįstas Jungtinių Valstijų įstatymais ir gali netikti naudojimui ne JAV. Kad perduotumėte naujus kūrinius viešajam naudojimui, rekomenduojame CC0.