Creative Commons licencijos teisinis dokumentas

Tik autorių teisių dedikacija * (pagal Jungtinių Valstijų įstatymus)
arba Viešosios srities ženklinimą.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Atsakomybės apribojimas.

Creative Commons atsisakė šio teisinio įrankio ir nerekomenduoja jo taikyti.

Asmuo ar asmenys, susieję objektą su šiuo dokumentu ("Priskiriantysis" arba "Patvirtinantysis") šiuo arba (a) patvirtina, kad, kiek jam žinoma, nurodytas autorinis kūrinys šalyje, kur jis paskelbtas, yra viešojoje srityje, arba (b) perleidžia visas ir bet kokias Priskiriančiųjų turimas autorių teises į žemiau nurodytą autorinį kūrinį ("Kūrinys") viešajai sričiai. Be to, Patvirtinantysis atsisako bet kokių reikalavimų į susijusius objektus, ir šiais tikslais žemiau yra įvardijamas kaip "priskiriantysis".

Patvirtinantysis ėmėsi tinkamų priemonių, kad patikrintų šiam kūriniui taikomų autorių teisių statusą. Patvirtinantysis supranta, kad jo sąžiningos pastangos gali būti nepakankamos apsaugoti nuo teisinės atsakomybės, jei iš tiesų tvirtinamas kūrinys pasirodytų nesąs viešojoje srityje.

Priskiriantysis atlieka šį priskyrimą plačiosios visuomenės labui ir savo įpėdinių bei teisių perėmėjų nenaudai. Priskiriantysis laiko šį priskyrimą aiškiai išreikštu neterminuotu visų esamų ir būsimų, įvardintų ir neįvardintų teisių į Kūrinį, suteikiamų autorių teisės, atsisakymo patvirtinimu. Priskiriantysis supranta, kad toks visų teisių atsisakymas apima ir priverstinio teisių įgyvendinimo (teikiant ieškinį ar kitu būdu) atsisakymą.

Priskiriančiajam žinoma, kad, kai Kūrinys atsidurs viešojoje srityje, jis gali būti laisvai atkuriamas, platinamas, perduodamas, naudojamas, keičiamas, gali būti kuriama jo pagrindu bei jis gali būti kitaip naudojamas bet kokių asmenų bet kokiems tikslams, tiek komerciniams, tiek ir nekomerciniams, ir bet kokiais būdais, įskaitant tokius, kurie šiuo metu dar nėra išrasti ar sukurti.

CC0 for Public Domain Dedication
Šis įrankis remiasi Jungtinių Valstijų įstatymais ir gali netikti naudojimui už JAV ribų. Naujai sukurtų objektų priskyrimui viešajai sričiai rekomenduojame naudoti CC0.