Textul Licenței Creative Commons

Renunțarea la drepturile de autor * (bazată pe legislația Statelor Unite)
sau Certificarea Domeniului Public

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Exonerare de răspundere.

Creative Commons a retras această unealtă și nu recomandă să fie aplicată lucrărilor.

Persoana sau persoanele care au asociat opera cu acest document ("Dedicatorul" sau "Certificatorul"), prin prezenta certifică ori că (a) după conoștințele sale, opera originală identificată este în domeniul public al țării în care opera este publicată sau că (b) prin prezenta dedică domeniului public orice drept autor deținut de dedicatori asupra operei originale identificate mai jos ("Opera"). Mai mult, certificatorul dedică orice avantaj din dreptul de autor pe care l-ar putea avea asupra operei asociate și, pentru aceste scopuri, este descris mai jos drept "dedicator".

Certificatorul a luat măsurile rezonabile pentru a verifica starea dreptului de autor asupra acestei opere. Certificatorul recunoaște că eforturile sale de a-și demonsta buna credință nu-l apară de răspundere dacă de fapt opera certificată nu este în domeniul public.

Dedicatorul face această dedicație pentru beneficiul publicului larg și în detrimentul rudelor și moștenitorilor Dedicatorului. Dedicatorul dorește ca această dedicație să fie un act clar de renunțare perpetuă a tuturor drepturilor prezente și viitoare potrivit legii dreptului de autor, fie că sunt implicite sau secundare, asupra Operei. Dedicatorul înțelege că această renunțare a tuturor drepturilor include renunțarea la toate drepturile de a forța obținerea (prin acțiune în instanță sau prin alte metode) acelor drepturi de autor asupra Operei.

Dedicatorul recunoaște că, odată ce Opera a fost plasată în domeniul public, ea poate fi în mod liber reprodusă, distribuită, transmisă, folosită, modificată, remixată sau exploatată în orice mod de către oricine în orice scop, comercial sau necomercial și în orice mod, inclusiv prin metode care încă n-au fost inventate sau concepute.

CC0 for Public Domain Dedication
Acest instrument se bazează pe legislația Statelor Unite și aplicabilitatea lui ar putea fi redusă în afara Statelor Unite. Pentru dedicarea de noi opere domeniului public, recomandăm CC0.