Creative Commons Licens Deed

Dedikation av endast upphovsrätt* (baserad på USA:s lagar)
eller Public Domain Certifiering

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Friskrivning.

Creative Commons har pensionerat det här juridiska verktyget och rekommenderar inte att det används för verk.

Personen som har associerat verk med detta dokument ("Dedikerare" eller "Intygaren") antingen (a) intygar härmed att, såvitt han känner till, är verket identifierat som public domain i det land från vilket verket publiceras, eller (b) härmed dedikerar den upphovsrätt han har i verket nedan ("Verket") till public domain. En intygare dedikerar dessutom eventuell upphovsrätt han kan ha i verket och beskrivs för detta syfte som "dedikerare" nedan.

En intygare har gjort rimliga ansträngningar för att verifiera verkets upphosrättsliga status. Intygaren inser att handlande i god tro kanske inte friar honom från ansvar om verket inte är public domain.

Dedikeraren utför denna dedikation till nytta för allmänheten och till skada för sina arvinar och deras efterföljare. Dedikerarens avsikt är att detta ska vara en evig avsägelse av alla nuvarande och framtida rättigheter enligt upphovsrättslagstiftningen, vare sig dessa är inneboende i verket eller beroende av verket. Dedikeraren förstår att ett sådant avsägande inkluderar ett avsägande av alla rättigheter att genomdriva upphovsrätter i Verket (i domstol eller på andra sätt).

Dedikeraren inser att, när Verket placerats i public domain, får Verket fritt reproduceras, distribueras, överföras, användas, modifieras, byggas vidare på eller på annat sätt exploateras av vem som helst i vilket syfte som helst, kommersiellt eller ickekommersiellt, på vilket sätt som helst, inklusive på sätt som ännu inte har uppfunnits eller tänkts ut.

CC0 for Public Domain Dedication
Detta verktyg är baserat på USA:s lagstiftning och kanske inte är tillämpligt utanför USA. För att placera nya verk i public domain rekommenderar vi CC0.