Creative Commons Licencna uputstva

Stvaranje dela na osnovu uzorka (sampling) 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Izjava.

Creative Commons smatra ovaj pravni instrument povučenim iz upotrebe i ne preporučuje njegovu primenu na delo.

Dozvoljeno je:

  • Stvarati na osnovu uzoraka, kombinovati ili kreativno preoblikovati ovo delo u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Pod sledećim uslovima:

  • Morate da navedete ime izvornog autora na način koji je odredjen od strane izvornog autora ili davaoca licence (ali ne tako što ćete sugerisati da vas podržava ili odobrava vaše korišćenje dela).
  • Ne možete da koristite ovo delo za promociju i reklamu nečega što nije vaše delo nastalo iz tog dela.
  • Prilikom svakog korišćenja ili distribuiranja dela, morate jasno da predočite drugima ugovorne uslove pod kojima je delo licencirano.
  • Nije dozvoljeno javno saopštavanje ili distribuiranje primeraka celog dela u bilo koje svrhe.
  • In no way are any of the following rights affected by the above: