O licencjach

Jak działają nasze licencje

The Creative Commons copyright licenses and tools forge a balance inside the traditional “all rights reserved” setting that copyright law creates. Our tools give everyone from individual creators to large companies and institutions a simple, standardized way to grant copyright permissions to their creative work. The combination of our tools and our users is a vast and growing digital commons, a pool of content that can be copied, distributed, edited, remixed, and built upon, all within the boundaries of copyright law.

Kształt licencji i jego uzasadnienie

All Creative Commons licenses have many important features in common. Every license helps creators — we call them licensors if they use our tools — retain copyright while allowing others to copy, distribute, and make some uses of their work — at least non-commercially. Every Creative Commons license also ensures licensors get the credit for their work they deserve. Every Creative Commons license works around the world and lasts as long as applicable copyright lasts (because they are built on copyright). These common features serve as the baseline, on top of which licensors can choose to grant additional permissions when deciding how they want their work to be used.

A Creative Commons licensor answers a few simple questions on the path to choosing a license — first, do I want to allow commercial use or not, and then second, do I want to allow derivative works or not? If a licensor decides to allow derivative works, she may also choose to require that anyone who uses the work — we call them licensees — to make that new work available under the same license terms. We call this idea “ShareAlike” and it is one of the mechanisms that (if chosen) helps the digital commons grow over time. ShareAlike is inspired by the GNU General Public License, used by many free and open source software projects.

Our licenses do not affect freedoms that the law grants to users of creative works otherwise protected by copyright, such as exceptions and limitations to copyright law like fair dealing. Creative Commons licenses require licensees to get permission to do any of the things with a work that the law reserves exclusively to a licensor and that the license does not expressly allow. Licensees must credit the licensor, keep copyright notices intact on all copies of the work, and link to the license from copies of the work. Licensees cannot use technological measures to restrict access to the work by others.

Wypróbuj nasze proste narzędzie do wybierania licencji.

Trzy "warstwy" licencji

Wersja do odczytu maszynowego

Przystępne podsumowanie

Ale skoro większość twórców, edukatorów oraz naukowców nie jest prawnikami, udostępniamy licencje również w formie, którą może przeczytać zwykła osoba. To Przystępne Podsumowanie, znane również jako 'wersja do czytania dla człowieka'. Przystępne Podsumowanie to wygodne odniesienie dla licencjodawcy oraz licencjobiorcy, w którym streszczone zostały najważniejsze warunki. Pomyśl o Przystępnym Podsumowaniu jako wygodnym dla użytkownika interfejsie, który sam w sobie nie jest licencją, a jego części nie składają się na Tekst Prawny.

Ostatnia warstwa układu to uznanie faktu, że oprogramowanie - od wyszukiwarek przez narzędzia biurowe po edytory muzyki - odgrywa ogromną rolę w tworzeniu, kopiowaniu, odkrywaniu oraz dystrybucji dzieł. Żeby ułatwić rozpoznanie dzieł na licencji Creative Commons w sieci przygotowaliśmy 'wersję do czytania dla maszyny' tj. streszczenie podstawowych swobód i obowiązków wpisanych w format, który jest zrozumiały dla wyszukiwarek oraz innych typów technologii. Żeby opisać licencje wypracowaliśmy standardowy sposób, który zrozumie oprogramowanie. Nazwaliśmy go CC Rights Expression Language (CC REL).

Searching for open content is an important function enabled by our approach. You can use Google to search for Creative Commons content, look for pictures at Flickr, albums at Jamendo, and general media at spinxpress. The Wikimedia Commons, the multimedia repository of Wikipedia, is a core user of our licenses as well.

Te trzy warstwy licencji, po zebraniu w jednym miejscu, sprawiają, że cały wachlarz praw nie jest tylko abstrakcyjną, prawniczą ideą. To coś, co rozumieją twórcy, odbiorcy, ale także sama sieć.

Licencje

Uznanie autorstwa
CC BY

Niniejsza licencja zezwala innym na rozpowszechnianie, remiksowanie, zmienianie i tworzenie w oparciu o licencjonowany utwór, także do celów komercyjnych. Warunkiem jest oznaczenie Ciebie jako autora tego utworu. Licencja ta jest najbardziej liberalną z przez nas oferowanych. Rekomendujemy ją na potrzeby zapewnienia najszerszej dostępności i wykorzystania licencjonowanego dzieła.

Obejrzyj przystępne podsumowanie licencji | Zobacz tekst prawny licencji

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
CC BY-SA

This license lets others remix, tweak, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.

Obejrzyj przystępne podsumowanie licencji | Zobacz tekst prawny licencji

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
CC BY-ND

Niniejsza licencja zezwala na rozpowszechnianie utworu, dla celów komercyjnych jak i niekomercyjnych, o ile utwór jest rozpowszechniany w całości i w niezmienionej formie oraz z uznaniem Twojego autorstwa.

Obejrzyj przystępne podsumowanie licencji | Zobacz tekst prawny licencji

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne
CC BY-NC

Ta licencja pozwala innym remiksować, dostosowywać i opierać się na Twoim dziele w celach niekomercyjnych. Chociaż ich dzieła muszą wskazywać na Ciebie jako twórcę i mieć niekomercyjny charakter, to dalsze utwory zależne nie muszą być licencjonowane na tych samych warunkach.

Obejrzyj przystępne podsumowanie licencji | Zobacz tekst prawny licencji

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach
CC BY-NC-SA

Licencja ta pozwala innym remiksować, zmieniać i tworzyć w oparciu o twoją twórczość do celów niekomercyjnych - pod warunkiem, że uznają twoje autorstwo dzie

Obejrzyj przystępne podsumowanie licencji | Zobacz tekst prawny licencji

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych
CC BY-NC-ND

This license is the most restrictive of our six main licenses, only allowing others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commercially.

Obejrzyj przystępne podsumowanie licencji | Zobacz tekst prawny licencji

Oferujemy również narzędzia działające w obszarze “wszystkie prawa udzielone”, w domenie publicznej. Nasze narzędzie CC0 pozwala licencjodawcom zrzec się wszystkich praw i umieścić utwór w domenie publicznej, a nasze Oznaczenie Domeny Publicznej pozwala każdemu użytkownikowi sieci “oznaczyć” utwór jako należący do domeny publicznej.