Creative Commons License Deed

Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Danmark (CC BY-NC-ND 2.5 DK)

Friskrivning

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.
dk

Du har tillstånd att:

  • Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.

På följande villkor:

  • ErkännandeDu måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen, och ange om bearbetningar är gjorda . Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande.

    Vad betyder "Erkänna detta verk"?
    Sidan du kom från innehöll inbäddad licensmetadata, inklusive hur skaparen vill bli omnämnd vid återanvändning. Du kan använda HTML-koden här för att referera till verket. Då kommer även metadata att inkluderas på din sida så att andra också kan hitta ursprungsverket.
  • IckeKommersiell — Du får inte använda materialet för kommersiella ändamål.

  • IngaBearbetningar — Om du remixar, transformerar, eller bygger vidare på materialet, får du inte distribuera det modifierade materialet.

  • Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Anmärkningar:

 

De tillämpliga medlingsreglerna kommer att bestämmas utifrån de upphovsrättsliga begränsningar som publiceras med verket, eller om inga då ska beslut fattas vid krav om medling. Om inget annat finns angivet i Copyrights noteringarna som kopplas till verket, kommer UNCITRAL medlingsregler att används vid medlingsbeslut.

Mer information.

 

Om det anges, måste du ange namnet på upphovsmannen och skriva ut villkoren för upphovsmannen, licensen, friskrivningsklausul och länka till verket. CC licenser före version 4.0 kräver också att du anger titeln på verket om det anges, och kan ha andra små skillnader

Mer information.

 

I 4.0, måste du indikera om du har modifierat materialet samt behålla indikeringar på tidigare modifieringar. I 3.0 och tidigare licensversioner krävs indikering av ändringar endast om du skapar en bearbetning.

Märkningsguide.

Mer information.

 

Du kan även använd en licens som listas som likvärdig på https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Mer information.

 

En kommersiell användning är en som främst är avsedd för kommersiell nytta eller monetär ersättning.

Mer information.

 

Att enbart ändra formatet skapar aldrig en bearbetning.

Mer information.

 

Licensen förbjuder applikationer av effektiva teknologiska medel definierad med hänvisning till Artikel 11 i WIPO Copyright Treaty, WIPOs Upphovsrättsfördrag.

Mer information.

 

Rätten att använda verket enligt de undantag och begränsningar som finns i lagstiftningen, t.ex citaträtten, begränsas inte av CC licenserna.

Mer information.

 

Du behöver få ytterligare tillstånd innan du använder materialet som du tänkt dig.

Mer information.