Creative Commons License Deed

NietCommercieel Sampling Plus 1.0

Vrijwaring

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Deze licentie is verouderd. Creative Commons raadt het gebruik van deze licentie niet aan.

De gebruiker mag:

  • Het werk, voor niet-commerciële doeleinden, samplen of op een andere creatieve manier te bewerken.
  • Kopieën van het hele werk zonder commercieel oogmerk verspreiden, tonen, op- of uitvoeren (bijvoorbeeld door file-sharing of niet-commerciële webcasting).

Onder de volgende voorwaarden:

  • De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).
  • De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
    • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.