Creative Commons License Deed

Sampel Tambahan 1.0

Penolakan Liabiliti

Surat ikatan ini menekankan hanya sebahagian ciri-ciri utama dan terma-terma daripada lesen asal. Ia bukan lesen dan tidak mempunyai nilai dari segi perundangan. Anda perlu membaca dengan teliti semua terma dan syarat daripada lesen asal sebelum menggunakan material yang dilesenkan.

Creative Commons bukan sebuah firma guaman dan tidak menawarkan khidmat nasihat perundangan. Pengedaran, pameran, atau pemautan ke surat ikatan ini atau lesen yang meringkaskannya tidak mewujudkan hubungan peguam cara dan anak guam atau sebarang hubungan yang lain.

Ini adalah ringkasan mudah-dibaca manusia mengenai (dan bukan pengganti kepada) lesen.

Creative Commons telahbersara dari alat undang-undang ini dan tidak menggalakkan supaya karya-karya digunakan.

Anda bebas:

  • Untuk sampel, menggabungjalinkan atau sebaliknya mengubah bentuk dengan cara yang kreatif untuk pengunaan komersial ataupun bukan komersial.
  • Untuk mempersembahkan, mempamerkan, dan mengedarkan salinan-salinan keseluruhan karya tersebut untuk penggunaan bukan komersial (e.g., perkongsian file ataupun webcasting bukan komersial)

Di bawah syarat-syarat berikut:

  • Anda mesti mengiktirafkan karya tersebut dalam cara yang ditentukan oleh pencipta atau pemberi lesen (tetapi tidak dalam sebarang cara yang mencadang yang mereka telah memberi sokongan kepada anda dan pengunaan anda karya tersebut).
  • Anda tidak dibenarkan menggunakan karya tersebut untuk mengiklankan atau memperkenalkan apa juga selain daripada karya yang anda hasilkan daripadanya.
  • Untuk sebarang pengulangan penggunaan ataupun pengedaran, anda mesti menjelaskan kepada orang-orang lain terma-terma lesen karya ini.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Pembagian saksama anda atau hak penggunaan saksama, atau pengecualian hak cipta dan batasan lain;
    • Hak-hak orang lain mungkin terdapat sama ada di dalam karya tersebut atau bagaimana karya digunakan, seperti publisiti atau hak-hak privasi.