Creative Commons License Deed

Iztveršana 1.0

Atrunas

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Radošā kopiena šo rīku vairs neatbalsta un neiesaka to izmantot darbos.

Jūs varat brīvi:

  • Veidot darba iztvērumus, mikšļus vai citādi radoši to pārveidot nekomerciālām vajadzībām.

Ievērojot sekojošus nosacījumus

  • Jums ir jānorāda uz darbu autora vai licences izdevēja pieprasītajā veidā (bet ne veidā, kas liktu domāt, ka autors atbalsta jūs vai jūsu darbu).
  • Jūs varat izmantot šo darbu tikai tad, ja popularizējat vai atbalstāt tikai un vienīgi darbu, uz kā pamata tas ir veidots.
  • Jebkurai atkalizmantošanai jums ir skaidri jānorāda, šī darba licences noteikumi.
  • Jūs nekādā gadījumā nedrīkstat attēlot, rādīt vai izplatīt visa darba kopijas.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Jūs izmantojat godīgas izmantošanas tiesības, vai pielietojat citus autortiesību ierobežojumus vai izņēmumus;
    • Tiesības kā citas personas var lietot darbu pašu par sevi vai kādā to izmantot, piemēram, publicitātes vai privātuma tiesības.