Creative Commons License Deed

Sampling 1.0

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Przystępne podsumowanie licencji opisuje jedynie wybrane warunki i zapisy licencji Creative Commons. Niniejszy tekst nie jest licencją prawnoautorską i nie posiada wartości prawnej. Przed użyciem licencjonowanego utworu należy dokładnie zapoznać się z warunkami licencyjnymi zawartymi w licencji.

Creative Commons nie jest firmą prawniczą i nie świadczy usług prawnych. Rozpowszechnianie, publikowanie lub tworzenie odnośników do niniejszego przystępnego podsumowania ("Commons Deed") nie tworzy stosunku prawnego „adwokat-klient”.

Poniższy tekst jest jedynie przystępnym podsumowaniem licencji (której nie zastępuje).

Creative Commons nie korzysta już z tego narzędzia prawnego i nie rekomenduje jego używania.

Wolno:

  • Samplować, miksować lub w jakikolwiek inny twórczy sposób zmieniać utwór w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

Na następujących warunkach:

  • Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
  • Nie wolno używać tego utworu do reklamy lub promocji, z wyjątkiem reklamy lub promocji utworu, który zostanie stworzony na jego podstawie.
  • W celu dowolnego ponownego użycia utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
  • Nie wolno wykonywać, odtwarzać ani rozpowszechniać tego utworu w całości, w jakimkolwiek celu.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Uprawnienia wynikające z przepisów fair use lub fair dealing lub innych obowiązujących ograniczeń lub wyjątków prawa autorskiego.
    • Ewentualne prawa osób trzecich do utworu lub sposobu wykorzystania utworu, takie jak prawo do wizerunku lub prawo do prywatności.