Creative Commons License Deed

Sampling 1.0

Friskrivning

Denna sammanfattning uppmärksammar enbart vissa av de viktigaste inslagen och villkoren från den faktiska licensen. Den är inte en licens och har inget juridiskt värde. Du bör noggrant gå igenom alla villkor i den faktiska licensen innan du använder det licensierade materialet.

Creative Commons Corporation är inte en advokatbyrå och tillhandahåller inte juridiska tjänster eller juridisk rådgivning. Spridning av Creative Commons publika licenser skapar inte ett ”advokat-klient”-förhållande eller annat förhållande.

Detta är en lättläst sammanfattning av (och inte ett substitut för) licenstexten.

Creative Commons har pensionerat det här juridiska verktyget och rekommenderar inte att det används för verk.

Du har tillstånd:

  • Att sampla, blanda (mash-up), eller annars kreativt transformera detta verk för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

På följande villkor:

  • Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din använding av verket).
  • Du får inte använda verket vid annonsering eller marknadsföring av något annat än verk som du skapat av verket.
  • Vid all återanvändning måste du informera om licensvillkoren som gäller för verket.
  • Du får inte framföra, visa eller sprida kopior av verket för några ändamål.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra tillämpliga undantag och begränsningar i upphovsrätten;
    • Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter.