Public Domain -merkintä 1.0

Ei tekijänoikeutta

 • Tämä teos on merkitty vapaaksi kaikista tunnetuista tekijänoikeuteen perustuvista rajoituksista, mukaan lukien lähioikeudet ja muut tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet.


  Voit kopioida, muokata, levittää ja esittää tätä teosta, myös kaupallisissa tarkoituksissa, ilman luvan kysymistä. Katso Lisätiedot jäljempänä.

 • Lisätietoja
  • Tämä teos ei välttämättä ole vapaa tunnetuista tekijänoikeuden asettamista rajoituksista kaikissa oikeusjärjestelmissä.
  • Ihmisillä voi olla muita oikeuksia teoksessa tai teokseen liittyen, kuten patentti- ja tavaramerkkioikeuksia, ja muillakin voi olla oikeuksia määrätä teoksen käytöstä, kuten julkisuus- ja yksityisyysoikeuksia.
  • Joissain oikeusjärjestelmissä tekijän moraaliset oikeudet voivat kestää tekijänoikeuden suoja-ajan yli. Nämä oikeudet voivat sisältää tekijän oikeuden tulla mainituksi sekä oikeuden puuttua tekijän arvoa loukkaaviin käyttötapoihin.
  • Ellei nimenomaisesti ole muuta ilmoitettu, teoksen tähän asiakirjaan yhdistänyt tai teoksessaan siihen viitannut henkilö ei anna mitään takuita teoksesta ja kiistää vastuunsa kaikenlaisesta teoksen käytöstä siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tällaisen määräyksen sallii.
  • Teosta käytettäessä tai siihen viitattaessa ei pidä luoda käsitystä, että teoksen tekijä tai sen vapaasti yleiseen käyttöön luovuttanut taho tukisi tai kannattaisi teoksen käyttäjää tai tämän toimintaa.
Suositus

Joissain oikeusjärjestelmissä voi olla lain vastaista väittää vilpillisesti, että kustantaja, kirjailija tai joku muu suosittelee tapaa, jolla käytät heidän teostaan.

Lue lisää

Viittaus

Kopioi ja liitä tämä HTML osaksi verkkosivuasi. Näin voit helposti viitata tähän teokseen.

Lue lisää

Moraaliset oikeudet

Useimpien oikeusjärjestelmien tekijänoikeuslait antavat tekijöille "moraalisia oikeuksia", jotka voivat tarjota suojaa teoksen "halventavaa käyttöä" vastaan.

Lue lisää

Muut oikeudet

Tekijänoikeuksista vapaan teoksen käyttö voi olla muuten rajoitettua. Teosta tai sen käyttöä voivat koskea mm. tietosuojalainsäädäntö, henkilön oikeudet määrätä oman nimensä, kuvansa tai henkilönsä muun tunnistettavan osan käytöstä taikka muut soveltuvan lainsäädännön mukaiset rajoitukset tai kiellot.

Lue lisää

Tekijänoikeuden kesto

Tekijänoikeuden kesto vaihtelee oikeusjärjestelmästä toiseen. Yhdellä alueella tekijänoikeudesta vapaa teos ei välttämättä ole vapaa toisella alueella.

Lue lisää

Vastuuvapauslauseke
Vastuuvapauslauseke

Public Domain -merkintä ei ole sopimus.

Creative Commons ei ole lakitoimisto eikä tarjoa lakipalveluita tai -neuvontaa. Public Domain -merkinnän jakelu, näyttäminen tai linkittäminen ei muodosta lakimiessuhdetta.

Creative Commons ei ole varmentanut minkään tähän merkintään liitetyn teoksen tekijänoikeudellista tilannetta. CC ei anna teoksia tai niiden tekijänoikeuksia koskevia minkään oikeusjärjestelmän mukaisia takuita ja sanoutuu irti kaikesta teosten käyttöön liittyvästä vastuusta.