Oznaczenie domeny publicznej 1.0

Brak praw autorskich

 • Ten utwór został zidentyfikowany jako niepodlegający znanym ograniczeniom prawa autorskiego, a w tym wszystkich praw pokrewnych lub podobnych.


  Możesz zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, a to wszystko bez konieczności pytania o zgodę. Zobacz Inne Informacje poniżej.

 • Inne informacje
  • The work may not be free of known copyright restrictions in all jurisdictions.
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • In some jurisdictions moral rights of the author may persist beyond the term of copyright. These rights may include the right to be identified as the author and the right to object to derogatory treatments.
  • O ile nie zostało złożone wyraźne oświadczenie innej treści, osoba identyfikująca utwór nie udziela żadnych gwarancji do utworu i wyłącza wszelką odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie utworu, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.
  • When using or citing the work, you should not imply endorsement by the author or the person who identified the work.
Poparcie

W niektórych systemach prawnych, nieuprawnione sugerowanie że autor, wydawca lub ktokolwiek inny popiera wykorzystanie przez Ciebie utworu może naruszać prawo.

Więcej informacji

Cytat

Skopiuj i wklej kod HTML na swoją stronę, by w prosty sposób zacytować ten utwór.

Więcej informacji

Prawa osobiste

Prawa autorskie w większości systemów prawnych na świecie przyznają twórcom "prawa osobiste", które mogą stanowić podstawę roszczeń w przypadku naruszenia "więzi z utworem".

Więcej informacji

Inne prawa

Korzystanie z utworu wolnego od ograniczeń prawa autorskiego może podlegać innym regulacjom lub ograniczeniom. Utwór lub jego wykorzystanie może podlegać ochronie danych osobowych, wizerunku, prywatności, które to prawa pozwalają ich podmiotom kontrolować w jaki sposób wykorzystywane są ich dobra osobiste, lub innym ograniczeniom na podstawie prawa właściwego.

Więcej informacji

Termin obowiązywania praw autorskich

Terminy ochrony praw autorskich różnią się w różnych krajach. Utwór niepodlegający ograniczeniom prawa autorskiego w jednym kraju może nie być równie wolny w innym systemie prawnym.

Więcej informacji

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Oznaczenie Domeny Publicznej nie jest instrumentem prawnym.

Creative Commons nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług ani porad prawnych. Rozpowszechnianie, wyświetlanie lub odsyłanie do tego Oznaczenia Domeny Publicznej nie tworczy stosunku zaufania w rodzaju stosunku pomiędzy prawnikiem a jego klientem.

Creative Commons nie zweryfikowało statusu prawnoautorskiego żadnego utworu, do którego zastosowano to oznaczenie. CC nie udziela żadnych gwarancji do utworu ani jego statusu prawnoautorskiego w jakimkolwiek stanie prawnym i wyłącza wszelką odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z jakiegokolwiek utworu.