CC0 1.0 Universaali (CC0 1.0)
Public Domain -lausuma

Vastuuvapauslauseke

Tämä tiivistelmä ei ole oikeudellinen asiakirja, vaan ainoastaan helppokäyttöinen apumateriaali CC0:n oikeudellisen asiakirjan ymmärtämiseksi ja helppolukuinen tiivistelmä sen keskeisistä käsitteistä. Se on eräänlainen CC0:n oikeudellisen tekstin helppo käyttöliittymä. Tällä tiivistelmällä ei ole oikeudellista merkitystä, eikä sen sisältö kuulu CC0:aan.

Creative Commons ei ole asianajotoimisto tai lakiasiaintoimisto eikä se tarjoa oikeudellisia palveluita. Tämän asiakirjan jakamisesta, esittämisestä tai siihen linkittämisestä ei synny asiakassuhdetta.

Creative Commons ei ole varmentanut niiden teosten tekijänoikeudellista asemaa, joihin CC0:aa on sovellettu. CC ei anna teoksia tai niiden tekijänoikeuksia koskevia minkään oikeusjärjestelmän mukaisia takuita ja sanoutuu irti kaikesta teosten käyttöön liittyvästä vastuusta.

Ei tekijänoikeutta

  • Henkilö, joka on yhdistänyt teokseen tai viitannut teoksessa CC0:aan, on luovuttanut teoksen vapaasti yleiseen käyttöön - public domain - luopumalla maailmanlaajuisesti ja soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa kaikista tekijänoikeuslainsäädännön alaisista oikeuksistaan teokseen, lähioikeudet ja kaikki tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet mukaan lukien.

    Teosta voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, jaella ja esittää myös kaupallisissa tarkoituksissa. Ks. alla Lisätietoja.

  • Lisätietoja
    • CC0 ei vaikuta minkään tahon patentti- ja tavaramerkkioikeuksiin eikä oikeuksiin, joita muilla henkilöillä voi olla teokseen tai sen käyttötapaan, kuten esimerkiksi oikeuteen koskien henkilön yksityisyyden suojaa, tai henkilön oikeutta nimeensä tai kuvaansa.
    • Ellei nimenomaisesti ole muuta ilmoitettu, teoksen tähän asiakirjaan yhdistänyt tai teoksessaan siihen viitannut henkilö ei anna mitään takuita teoksesta ja kiistää vastuunsa kaikenlaisesta teoksen käytöstä siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tällaisen sallii.
    • Teosta käytettäessä tai siihen viitattaessa ei pidä luoda käsitystä, että teoksen tekijä tai sen vapaasti yleiseen käyttöön - public domain - luovuttanut taho tukisi tai kannattaisi teoksen käyttäjää tai tämän toimintaa.
Muut oikeudet

Tekijänoikeuksista vapaan teoksen käyttö voi olla muuten rajoitettua. Teosta tai sen käyttöä voivat rajoittaa mm. henkilötietolait, julkisuuslait, valokuvalait tai yksityisyydensuojalait, jotka antavat henkilöiden määrätä heidän äänensä, kuvansa tai muotokuvansa käytöstä.

Lue lisää.

Suositus

Joissain oikeusjärjestelmissä voi olla lain vastaista väittää vilpillisesti, että kustantaja, kirjailija tai joku muu suosittelee tapaa, jolla käytät heidän teostaan.

Lue lisää.

Viittaus

Kopioi ja liitä tämä HTML osaksi verkkosivuasi. Näin voit helposti viitata tähän teokseen.

Lue lisää

Kuka on vahvistaja?

Vahvistaja on henkilö, joka vapautti teoksen oikeudet lain sallimissa rajoissa maailmanlaajuisesti CC0:n avulla. Vahvistaja voi olla teoksen alkuperäinen tekijä tai henkilö, joka on saanut tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia teokseen.