CC0 1.0 Universaali (CC0 1.0)
Public Domain -lausuma

Vastuuvapauslauseke

Tämä tiivistelmä ei ole oikeudellinen asiakirja, vaan ainoastaan helppokäyttöinen apumateriaali CC0:n lakitekstin ymmärtämiseksi ja helppolukuinen tiivistelmä sen keskeisistä käsitteistä. Se on eräänlainen CC0:n oikeudellisen tekstin helppo käyttöliittymä. Tällä tiivistelmällä ei ole oikeudellista merkitystä, eikä sen sisältö kuulu CC0:aan.

Creative Commons ei ole asianajotoimisto tai lakiasiaintoimisto eikä se tarjoa oikeudellisia palveluita. Tämän asiakirjan jakamisesta, esittämisestä tai siihen linkittämisestä ei synny toimeksianto- tai muuta suhdetta.

Creative Commons ei ole varmentanut niiden teosten tekijänoikeudellista asemaa, joihin CC0:aa on sovellettu. CC ei anna teoksia tai niiden tekijänoikeuksia koskevia, minkään oikeusjärjestelmän mukaisia takuita eikä ota mitään vastuuta minkäänlaisesta teosten käytöstä.

Ei tekijänoikeutta

  • Henkilö, joka on yhdistänyt CC0:n teokseen tai viitannut siihen teoksessa, on luovuttanut teoksen vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) luopumalla maailmanlaajuisesti ja soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa kaikista tekijänoikeuslainsäädännön alaisista oikeuksistaan teokseen, lähioikeudet ja kaikki tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet mukaan lukien.

    Teosta voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa. Ks. alla Lisätietoja.

  • Lisätietoja
    • CC0 ei vaikuta minkään tahon patentti- tai tavaramerkkioikeuksiin eikä oikeuksiin, joita muilla henkilöillä voi olla teokseen tai sen käyttötapaan, kuten esimerkiksi yksityisyyden suojaa koskevat oikeudet tai henkilön oikeus nimeensä ja kuvaansa.
    • Ellei nimenomaisesti ole muuta ilmoitettu, teoksen tähän lausumaan yhdistänyt tai teoksessaan siihen viitannut henkilö ei anna mitään takuita teokseen liittyen eikä ota minkäänlaista vastuuta teoksen käytöstä siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tällaisen määräyksen sallii.
    • Teosta käytettäessä tai siihen viitattaessa ei pidä antaa ymmärtää, että teoksen tekijä tai sen vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) luovuttanut taho tukisi tai suosittelisi teoksen käyttäjää tai tämän toimintaa.
Muut oikeudet

Tekijänoikeuksista vapaan teoksen käyttö voi olla muuten rajoitettua. Teosta tai sen käyttöä voivat koskea mm. tietosuojalainsäädäntö, henkilön oikeudet määrätä oman nimensä, kuvansa tai henkilönsä muun tunnistettavan osan käytöstä taikka muut soveltuvan lainsäädännön mukaiset rajoitukset tai kiellot.

Lue lisää.

Suositus

Joissain oikeusjärjestelmissä voi olla lain vastaista väittää vilpillisesti, että kustantaja, kirjailija tai joku muu suosittelee tapaa, jolla käytät heidän teostaan.

Lue lisää.

Viittaus

Kopioi ja liitä tämä HTML osaksi verkkosivuasi. Näin voit helposti viitata tähän teokseen.

Lue lisää

Kuka on vahvistaja?

Vahvistaja on henkilö, joka CC0:aa käyttämällä luopui kaikista teokseen kohdistuvista oikeuksista lain sallimissa rajoissa ja maailmanlaajuisesti. Vahvistaja voi olla teoksen alkuperäinen tekijä tai henkilö, jolla on ollut teokseen tekjänoikeus taikka lähioikeus tai muu tekijänoikeuteen liittyvä oikeus.