Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.
We are currently testing a new version of the License Chooser. Please consider using the Chooser beta, and leave us feedback on how we can improve.
Ny i forhold til Creative Commons? [ Betraktninger før lisensiering ] [ Hvordan lisensene fungerer ]

Lisens-egenskaper

Dine valg i dette panelet vil oppdatere de øvrige panelene på siden.

Tillat at bearbeidelser av ditt verk blir delt?

Tillat kommersiell bruk av verket ditt?

Lisens-jurisdiksjon:

Hjelp andre med å navngi deg!

Har du en webside?

Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens.
Koper denne koden for å la dine besøkende vite!
Learn how to share your work with existing communities that have enabled Creative Commons licensing.