CC0

Používáte nástroj pro zbavení Vašeho díla všech autorskoprávních omezení na celém světě. Tento nástroj můžete použít, i když je Vaše dílo již zbaveno autorskoprávních omezení v některých jurisdikcích, pokud se chce ujistit, že jich bude prosto všude. Creative Commons nedoporučuje používat tento nástroj pro díla, která už jsou celosvětově díly volnými, pro taková díla použijte Public Domain Mark.

Užitím licence CC0 se můžete vzdát všech autorských práv k dílu a ⇥ práv k autorským právům příbuzných, jako jsou např. ⇥ Vaše osobnostní práva (v rozsahu, ve kterém to umožňuje zákon), práva ⇥ na ochranu osobnosti a na soukromí, práva, která Vás chrání před nekalosoutěžním ⇥ jednáním, práva k databázi a práva chránící ⇥ zpracování, šíření a opětovné užití díla.

Mějte na paměti, že se nemůžete vzdát práv k dílu, které ⇥ nevlastníte, ledaže máte povolení od vlastníka těchto práv. Abyste ⇥ předešli porušení práv třetích osob, konzultujte ⇥ se svým právníkem, zda máte všechna ⇥ potřebná práva k šíření díla.

Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že toto není registrační proces a Creative Commons neshromažďuje ani neukládá žádné Vámi vložené informace. Tento nástroj Vás provede procesem tvorby HTML kódu s vloženými metadaty, po jehož připojení bude Vaše dílo vystaveno pod licencí CC0. Vaše dílo nebude vystaveno pod licencí CC0 nebo s ní spojeno do té doby, než ho pod tímto označením zveřejníte.

Více informací začít »