CC0

Je gebruikt deze tool om je eigen werk wereldwijd vrij te maken van restricties die ontstaan door het auteursrecht. Je kan deze tool ook gebruiken wanneer je werk is sommige jurisdicties al vrij is van deze rechten en je zeker wilt zijn dat ze wereldwijd vrij zijn van mogelijke restricties. Dit kan het geval zijn als je een museum of archief bent die een werk reproduceert die al in het publieke domein is en je naar het publiek wilt communiceren dat jij geen auteursrecht claimt op de digitale kopie. Creative Commons raadt niet aan om deze tool te gebruiken voor werken die al wereldwijd publiek domein zijn. Gebruik hiervoor de Public Domain Mark.

Met behulp van CC0, kan je wereldwijd afzien van alle auteursrechten en naburige rechten die je hebt over je werk, zoals je morele rechten (tot zover je hier afstand van kunt nemen), je persoonlijkheidsrechten, rechten die je beschermen tegen oneerlijke concurrentie, en databanken-rechten die je beschermen tegen het extraheren, verspreiden en hergebruik van data.

Houd in gedachten dat je geen afstand kunt doen van rechten op een werk waarvan u de rechten niet bezit, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar. Pleeg overleg met je juridisch adviseur als en als je niet zeker weet of je de rechten hebt tot het distribueren van het werk.

Dit is geen registratieprocedure is en Creative Commons bewaart noch slaat de door jou ingevoerde informatie op. Dit hulpmiddel begeleid je bij het genereren van de HTML code waarin de metadata is geïncorporeerd die aangeeft dat je werk onder de CC0 licentie ter beschikking wordt gesteld. Je werk wordt niet geassocieerd met CC0 noch geopenbaard onder de CC0 licentie, zolang je het werk niet als zodanig openbaar maakt.

Meer weten   begin »