CC0

You are using a tool for freeing your own work of copyright restrictions around the world. You may use this tool even if your work is free of copyright in some jurisdictions, if you want to ensure it is free everywhere. This may be the case if you are a museum or library reproducing a work in the public domain and want to convey clearly to the public that you claim no copyright in your digital copy. Creative Commons does not recommend this tool for works that are already in the public domain worldwide. Instead, please use the Public Domain Mark for such works.

Met behulp van CC0, kan je wereldwijd afzien van alle auteursrechten en naburige rechten die je hebt over je werk, zoals je morele rechten (tot zover je hier afstand van kunt nemen), je persoonlijkheidsrechten, rechten die je beschermen tegen oneerlijke concurrentie, en databanken-rechten die je beschermen tegen het extraheren, verspreiden en hergebruik van data.

Houd in gedachten dat je geen afstand kunt doen van rechten op een werk waarvan u de rechten niet bezit, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar. Pleeg overleg met je juridisch adviseur als en als je niet zeker weet of je de rechten hebt tot het distribueren van het werk.

Dit is geen registratieprocedure is en Creative Commons bewaart noch slaat de door jou ingevoerde informatie op. Dit hulpmiddel begeleid je bij het genereren van de HTML code waarin de metadata is geïncorporeerd die aangeeft dat je werk onder de CC0 licentie ter beschikking wordt gesteld. Je werk wordt niet geassocieerd met CC0 noch geopenbaard onder de CC0 licentie, zolang je het werk niet als zodanig openbaar maakt.

Meer weten   begin »