Creative Commons License Deed

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.1 Japonska (CC BY-NC-ND 2.1 JP)

Izjava o omejitvi odgovornosti

Povzetek licence ni licenca. Je preprosto le priročna referenca za razumevanje Celotnega pravnega besedila (celotne licence) — je izraz ključnih pogojev, berljiv za uporabnike. Gre za uporabniku prijazen vmesnik do Celotnega pravnega besedila licenc. Ta povzetek sam po sebi nima pravne veljave in njegova vsebina se v dejanski licenci ne pojavlja. Dejanski pogoji licence so določeni v Celotnem pravnem besedilu licenc. Prosimo kliknite tukaj za celotno licenco.

Creative Commons in Creative Commons Slovenija nista odvetniški pisarni in distribucija, prikazovanje ali povezovanje na Povzetek licence ne pomeni ponujanja pravnega svetovanja ali katerih koli drugih pravnih storitev. Creative Commons in Creative Commons Slovenija nista stranki licence, na kateri je zasnovan ta Povzetek licence, in nikomur ne odgovarjata za škodo, nastalo zaradi kakršne koli uporabe Povzetka licence in Licence.

Izdelke, licencirane s Creative Commons licencami, ponuja oseba, ki je uporabila licenco. Creative Commons in Creative Commons Slovenija ne dajeta nikakršnih jamstev za dajalca licence. Prosimo kliknite tukaj za podrobnosti glede uporabe licenc in izkoriščanja izdelkov, licenciranih s Creative Commons licencami.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.