Resum de la Llicència Creative Commons

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Holanda (CC BY-NC-ND 2.5 NL)

Això és un resum fàcilment llegible (i no un substitut) de la llicència. Advertiment.
nl

Sou lliure de:

  • El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència.

Amb els termes següents:

  • No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Avisos:

  • No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu ús està permès per l'aplicació d'una excepció o limitació dels drets d'autor.
  • No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer. Per exemple, altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals poden limitar la forma d'utilitzar el material.

Hi ha disponible una versió nova d'aquesta llicència. Hauríeu d'utilitzar-la per a les obres noves, i podeu utilitzar-la per canviar la llicència d'obres ja existents. Tanmateix, cap obra queda automàticament subjecta a aquesta nova llicència.