Creative Commons License Deed

Navngivelse-IkkeKommersiell-IngenBearbeidelser 2.5 Nederland (CC BY-NC-ND 2.5 NL)

Dette er et menneske-lesbart sammendrag av (men ingen erstatning for) den juridiske lisensteksten. Ansvarsfraskrivelse.
nl

Du har lov til:

  • Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.

På følgende vilkår:

  • Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Notiser:

Det finnes en ny versjon av denne lisensen. Du bør bruke den for nye verk, og du kan også bruke den til å re-lisensiere eksisterende verk. Ingen verk blir automatisk plassert under den nye lisensen.