Creative Commons Licencna uputstva

Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 2.5 Holandija (CC BY-NC-ND 2.5 NL)

Ovo je svima razumljiv sažeti pregled (i nije sastavni deo) Izjava.
nl

Vi slobodno možete da:

  • Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.

Pod sledećim uslovima:

  • Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke merekoje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.

Napomene:

Postoji nova verzija ove licence. Možete da je koristite za licenciranje novih dela ili da prelicencirate postojeća dela. Nije moguće da se automatski prelicenciraju dela novom verzijom licence.