Creative Commons Licens Deed

Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Portugal (CC BY-NC-ND 2.5 PT)

Detta är en lättläst sammanfattning av (och inte en ersättning för) licensen. Friskrivning.
pt

Du har tillstånd att:

  • Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.

På följande villkor:

  • Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Anmärkningar: