Hoppa över till innehåll

Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Tjeckien

CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Sammanfattning

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY-NC-ND 4.0 Sammanfattning | Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell

Du har tillstånd att:

  1. Dela — kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format
  2. Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.

På följande villkor:

  1. Erkännande — Du måste ge ett korrekt erkännande , ange en hyperlänk till licensen, och ange om bearbetningar är gjorda . Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande.
  2. IckeKommersiell — Du får inte använda materialet för kommersiella ändamål .
  3. IngaBearbetningar — Om du remixar, transformerar, eller bygger vidare på materialet, får du inte distribuera det modifierade materialet.
  4. Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Anmärkningar:

Du behöver inte följa licensvillkoren för de delar av materialet som finns i public domain eller där ditt användande är tillåtet av en tillämplig undantag eller begränsning .

Inga garantier ges. Licensen ger eller ger dig inte alla de nödvändiga villkoren för ditt tänkta användande av verket. Till exempel, andra rättigheter som publicitet, integritetslagstiftning, eller ideella rättigheter kan begränsa hur du kan använda verket.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.