Skip to content

CC BY-NC-ND 3.0 IGO Deed

Attiecinājums-Nekomerciāls-Bez atvasinājumiem 3.0 Intergovernmental Organization

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY-NC-ND 4.0 Deed | Attiecinājums-Nekomerciāls-Bez atvasinājumiem 4.0 Starptautisks

Jūs varat brīvi:

  1. Koplietot — kopēt un izplatīt darbu tālāk jebkādā vidē un formātā
  2. Licencētājs nevar atsaukt šīs tiesības, ja jūs ievērojat šos licences noteikumus.

Ievērojot sekojošus nosacījumus:

  1. Attiecinājums — Jums ir atbilstoši jāatsaucas uz darbu , norādot saiti uz licenci un jānorāda veiktās izmaiņas . Jūs varat to darīt dažādos saprātīgos veidos, bet noteikti ne tā, kas liktu domāt, ka licencētājs ir apstiprinājis jūsu darbu vai tajā veiktās izmaiņas.
  2. Nekomerciāli — Jūs nevarat lietot materiālu komerciālām vajadzībām .
  3. Nepārveidojot — Ja jūs remiksējat, maināt vai balstāties uz materiālu, jūs nedrīkstat to izplatīt tālāk.
  4. Bez papildu ierobežojumiem — Jūs nedrīkstat izmantot juridiskus vai tehniskus ierobežojumus , kas citiem traucē izmantot darbu tā, kā to ir atļauts darīt licences noteikumos.

Piezīmes:

Ja licencētājs ir starptautiska organizācija, strīdi tiks izšķirti starptautiskā šķīrējtiesā , ja nav norādīts savādāk.

Jums nav jārīkojas saskaņā ar licenci tā materiāla daļām, kuras jau ir sabiedrības īpašums, vai gadījumos, kad ir spēkā ierobežojumu izņēmumi .

Bez jebkādas garantijas. Licence var nesniegt visas nepieciešamās garantijas, kuras jums var būt nepieciešamas darba izmantošanai. Piemēram, materiāla izmantošanas veidus var ierobežot citas tiesības, kā publiskuma, privātuma vai morālās tiesības .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.