Creative Commons Licens Deed

Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Mellanstatlig organisation (CC BY-NC-ND 3.0 IGO)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Friskrivning.

Du har tillstånd att:

  • Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.

På följande villkor:

  • Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Anmärkningar:

  • När licensgivaren är en mellanstatlig organisation, When the Licensor is an intergovernmental organization, kommer tvister att lösas av förhandlingar och and medling om inget annat är överenskommet.
  • Du behöver inte följa licensvillkoren för de delar av materialet som finns i public domain eller där ditt användande är tillåtet av en tillämplig undantag eller begränsning.
  • Inga garantier ges. Licensen ger eller ger dig inte alla de nödvändiga villkoren för ditt tänkta användande av verket. Till exempel, andra rättigheter som publicitet, integritetslagstiftning, eller ideella rättigheter kan begränsa hur du kan använda verket.