Creative Commons License Deed

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 2.0 Japan (CC BY-NC-SA 2.0 JP)

Vrijwaring

De Commons-overeenkomst is geen licentie. Het is slechts een handig hulpmiddel voor een beter begrip van de juridische overeenkomst (de volledige licentie) – het is een vereenvoudigde (human-readable) weergave van sommige kernbegrippen. Deze overeenkomst heeft geen juridische betekenis en haar inhoud is ook niet terug te vinden in de daadwerkelijke licentie. De juridische overeenkomst bevat de feitelijke voorwaarden van de licentie. Klik hier om de volledige licentie te bekijken.

Creative Commons en Creative Commons Japan zijn geen advocatenpraktijken, en het verspreiden van, tonen van of verwijzen naar deze Commons-overeenkomst betekent niet dat er juridisch advies of andere juridische diensten worden aangeboden. Creative Commons en Creative Commons Japan zijn geen partij bij de onderliggende licentie van de Commons-overeenkomst, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Commons-overeenkomst en de onderliggende licentie.

Het product dat in licentie wordt gegeven volgens de Creative Commons-licentie wordt ter beschikking gesteld door de persoon die de licentie van toepassing heeft verklaard. Creative Commons en Creative Commons Japan stellen geen enkele garantie met betrekking tot de titel van eigendom van de licentiegever.Hier vindt u meer informatie over de toepassing van de licenties en de exploitatie van het product dat in licentie is gegeven met toepassing van de Creative Commons-licenties.

Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie en geen vervanging van de volledige licentie.