Creative Commons Licens Deed

Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Serbien (CC BY-NC-SA 3.0 RS)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license, which is available in the following languages: serbiska srpski (latinica) Friskrivning.
rs

Du har tillstånd att:

  • Bearbeta — remixa, transformera, och bygg vidare på materialet
  • Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.

På följande villkor:

  • ErkännandeDu måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen, och ange om bearbetningar är gjorda . Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande.

  • IckeKommersiell — Du får inte använda materialet för kommersiella ändamål.

  • DelaLika — Om du remixar, transformerar eller bygger vidare på materialet måste du distribuera dina bidrag under samma licens som originalet.

  • Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Anmärkningar: