Πράξη Κοινών Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 2.0 Ισπανία (CC BY-NC 2.0 ES)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license, which is available in the following languages: Ισπανικά Καταλανικά Αποποίηση.

Μπορείτε να:

  • Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό
  • Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.

Υπό τους ακόλουθους όρους:

  • Αναφορά ΔημιουργούΘα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο της άδειας, και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε.

  • Μη Εμπορική Χρήση — Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς.

  • Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί — Δε μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέτρα που να περιορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν ο,τιδήποτε επιτρέπει η άδεια.

Σημειώσεις:

  • Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε με τη άδεια για στοιχεία του υλικού που είναι σε Κοινό Κτήμ/ public domain, ή εκεί όπου η χρήση επιτρέπεται στα πλαίσια μιας ισχύουσας εξαίρεσης ή περιορισμού.
  • Δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Η άδεια μπορεί να μη σας δίνει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση που σκοπεύετε. Για παράδειγμα, άλλα δικιώματα, όπως διαφήμιση, ιδιωτικότητα, ή ηθικά δικαιώματα μπορεί να περιορίσουν το πως χρησιμοποιείτε το υλικό.

Μία νέα έκδοση αυτής της άδειας είναι διαθέσιμη. Θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε για νέα έργα, και ενδεχομένως θέλετε να αδειοδοτήσετε ξανά μ'αυτήν υπάρχοντα έργα. Εντούτοις, κανένα έργο δεν τίθεται αυτόματαστο καθεστώς μιας νέας άδειας.