Zkrácené znění licence Creative Commons

Uveďte původ-Neužívejte komerčně 3.0 Švýcarsko (CC BY-NC 3.0 CH)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license, which is available in the following languages: Deutsch Français Prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
ch

Dílo smíte:

  • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla
  • Poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud dodržujete licenční podmínky.

Za těchto podmínek

  • Uveďte původJe Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.

  • Neužívejte dílo komerčně — Je zakázáno užívat dílo pro komerční účely.


Poznámky: