Creative Commons License Deed

Navngivelse-IkkeKommersiell 3.0 Ecuador (CC BY-NC 3.0 EC)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Ansvarsfraskrivelse.
ec

Du har lov til:

  • Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet
  • Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.

På følgende vilkår:

  • Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Notiser: