Povzetek Creative Commons license (License Deed)

Priznanje avtorstva-Nekomercialno 3.0 Francija (CC BY-NC 3.0 FR)

To je v razumljivejši obliki napisan povzetek licence (in ne zamenjava zanjo). Izjava o omejitvi odgovornosti.
fr

Dovoljeno vam je:

  • Predelovanje — urejanje, predelava in vključevanje v lastna dela
  • Dajalec licence vam ne more odreči teh pravic, dokler upoštevate pogoje licence.

Pod sledečimi pogoji:

  • Brez dodatnih omejitev — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Opombe:

  • You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
  • No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.