Resumo da Licenza Creative Commons

Recoñecemento-Non comercial 3.0 Grecia (CC BY-NC 3.0 GR)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Aviso legal.
gr

Vostede é libre de:

  • Adaptar — remesturar, transformar e recrear sobre o material
  • O licenciante non pode revogar estas liberdades mentres vostede cumpra os termos da licenza.

Nos seguintes termos:

  • Sen restricións adicionais — Non pode aplicar termos legais ou medidas tecnolóxicas que legalmente impidan a outros facer algo que a licenza permite.

Notas: