Creative Commons Licencna uputstva

Autorstvo-Bez prerada-Nekomercijalno 1.0 Finska (CC BY-ND-NC 1.0 FI)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Izjava.
fi

Vi slobodno možete da:

  • Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.

Pod sledećim uslovima:

  • Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke merekoje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.

Napomene: